Hiện vật tiêu biểu

Cùng với các lò gốm, các lồng củi, tường than nhem nhuốc là nét riêng của làng gốm Bát Tràng. Người ở xa làng vài cây số đã trông thấy các làn khói cuồn cuộn, bốc lên từ các lò nung bát. Khi đến gần trông thấy các lồng củi cao ngất xếp ở bờ sông. Đấy là “dấu hiệu” nhận biết sắp hay đã đến địa phận làng Bát Tràng.

Xem thêm